Få 10% rabatt på din nästa beställning samt exklusiva rabatter om du anmäler dig på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig här

Integritetsmeddelande

Inledning

Vi är ett företag som är registrerat i England och Wales (registreringsnummer 03906401) under namnet Photobox Limited. Adressen till vårt huvudkontor är Herbal House, 10 Back Hill, London, EC1R 5EN. Vi är registrerade som personuppgiftsansvariga hos (den brittiska) dataskyddsmyndigheten (registreringsnummer Z4768023). Vi är även registrerade i Frankrike under namnet Photobox SAS. Adressen är: Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrike.

Photobox förbinder sig att respektera rätten till integritet för besökare på dess webbplats och applikation. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter när du besöker webbplatsen eller applikationen, köper produkter från oss eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss. Det ger dig närmare information om vilken typ av personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi använder dina personuppgifter och de rättigheter du har när det gäller att kontrollera vår användning av dina personuppgifter. Orden som används i detta integritetsmeddelande har samma innebörd som de ges i Vilka personuppgifter samlar vi in om dig Photobox användarvillkor.

Vilken personlig information samlar vi in om dig?

När du besöker och rör dig på Photobox, öppnar ett konto hos Photobox eller köper en produkt från Photobox kan vi komma att samla in några eller samtliga av följande personuppgifter om dig:

 • ett användarnamn och lösenord,
 • namn, födelsedatum, ålder och kön,
 • fakturerings- och leveransadresser, e-postadress och telefonnummer,
 • uppgifter om betalningssätt (vanligtvis kredit- eller betalkort,
 • dina bilder och annat användarinnehåll,
 • korrespondens med och från Photobox,
 • dina inställningar för mottagning av meddelanden från Photobox,
 • information om hur du använder Photobox och om dina aktiviteter på nätet vid sökningar och inköp, samt uppgifter vi kan komma att be dig om för att verifiera din identitet.

Vi kan även samla in några av dessa personuppgifter från tredje part som har ditt samtycke till att förmedla dina uppgifter till oss.

För att du ska kunna dra fördel av vissa av våra tjänster kan du behöva förse oss med en tredje parts personuppgifter (till exempel, namn och adress om du vill skicka en produkt till dem som present). Vi kommer inte att använda denna information för något annat än för att tillhandahålla tjänsten för vilken informationen mottogs.

Vi kan komma att lämna ut ditt förnamn och ditt efternamn till utvalda tredje parter, inklusive men ej begränsat till Pro-Gallery-ägare från vilka du har köpt varor. Syftet med detta är att tredje part ska kunna spara uppgifter om vem som har köpt produkter från dem. För att du ska kunna använda våra tjänster måste du samtycka till att lämna ut dessa uppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att samlas in, behandlas, lagras och användas av oss och förmedlas och behandlas av våra dotterbolag och/eller närstående bolag samt av andra personuppgiftsbiträden som vi har avtal med.

När du registrerar dig hos Photobox och samtycker till våra villkor måste vi behandla vissa uppgifter som gör det möjligt för Photobox att:

 • tillhandahålla Photobox tjänst till dig i enlighet med vårt avtal,
 • skapa individuellt anpassade produkter som valts ut av dig,
 • koppla samman ditt konto och dina köp av produkter med dig och att verifiera din identitet,
 • om du har valt att lagra en krypterad betalningsmetod hos oss måste vi kunna koppla samman din betalningsmetod med dig när gör en beställning,
 • anpassa Photobox funktioner (inklusive dess sökfunktion och erbjudanden) till dig,
 • hantera betalningar du gör för produkter,
 • vidarebefordra beställningar av produkter för leverans genom tredjepartsleverantörer som vi anlitar,
 • ge kundsupport och förbättra din kundupplevelse,
 • kontakta dig via e-post och mobilmeddelanden (sms och pushnotiser) angående de produkter eller tjänster du har köpt.

Om du har sagt att det går bra (såvida du inte har bett oss att inte göra det efter ett inköp), önskar vi kontakta dig för att ge information om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Av legitima affärsmässiga skäl kommer vi även att behandla din uppgifter för att förbättra kundnöjdhet och kundupplevelse, till exempel genom att analysera uppgifter vi har om dig och kombinera dessa med uppgifter som innehas av tredje part i syfte att ta reda på dina intressen, faktorer rörande demografi och annat för att därmed kunna erbjuda varor och tjänster som sannolikt är av stort värde för dig. Vi kommer även att använda dessa uppgifter i samband med att förhindra och upptäcka bedrägerier och andra brott.

Om du väljer att lagra en betalningsmetod hos oss kommer den i praktiken inte att lagras hos Photobox utan hos en betaltjänstleverantör som vi har avtal med. Den betaltjänstleverantör som lagrar uppgifterna är skyldig att uppfylla kraven för PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Observera att när en lagrad betalningsmetod används för betalning av din beställning från Photobox kommer vissa metoder att användas för att bidra till att säkerheten upprätthålls för dina lagrade uppgifter om betalningsmetod. Till exempel så kommer inte alla siffrorna på betalkortet att vara synliga för dig (vanligtvis maskeras samtliga siffror utom de sista fyra) och det krävs att du uppger viss information (till exempel, men ej begränsat till, CV2, en säkerhetskod på kortet) för att fortsätta använda den betalningsmetoden. För att ta bort eller ändra en lagrad betalningsmetod följ instruktionerna på webbplatsen eller i appen eller kontakta vår kundtjänst.

Om du ombeds att uppge ett telefonnummer vid beställning av en produkt, observera att telefonnumret kommer att lämnas till leverantören av din order – och anges på beställningens förpackning – i syfte att underlätta leveransprocessen.

Vi kan komma att automatiskt samla in anonym information rörande din användning av Photobox. Vi kan till exempel automatiskt registrera vilka delar av Photobox du besöker, vilken webbläsare du använder och från vilken webbplats du länkade till Photobox. Det går inte att identifiera dig utifrån denna information. Det gör det möjligt för oss att sammanställa statistik om hur Photobox används och att bättre anpassa Photobox funktioner och reklam som riktas till dig.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra än dotterbolag och/eller närstående bolag och personuppgiftsbiträden (inklusive leverantörer och betaltjänstleverantörer) som vi har avtal med. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi information med följande kategorier av organisationer:

 • Informationsteknikföretag (maskinvara och programvara)
 • Betalningshanteringsföretag
 • Tillverkare, grossister och detaljhandlare
 • Leverans- och budtjänster
 • Företag inom bedrägeribekämpning
 • Reklam- och marknadsföringsföretag
 • Andra företag i Photobox-koncernen (Hofmann och PosterXXL). Om företag lämnar eller tillkommer till koncernen kommer detta meddelande att uppdateras för att återspegla koncernens nya struktur.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med andra kategorier av organisationer utan ditt tillstånd, om det inte är så att:

 • vi har rättslig befogenhet att göra det (till exempel till följd av ett domstolsbeslut eller i syfte att förhindra eller upptäcka brott eller bedrägerier),
 • vi förhandlar med tredje part om att sälja eller köpa delar av Photobox verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den blivande säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar,
 • Photobox eller dess huvudsakliga tillgångar köps upp av tredje part, varvid en av de tillgångar som kommer att överföras är Photobox kunders personuppgifter,
 • vi önskar driva igenom eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal som du är part i, eller för att skydda våra rättigheter, egendom, säkerhet, kunder eller annat.

Marknadsföringspreferenser

Om du har sagt att det går bra (eller om du inte har bett oss att inte göra det efter ett inköp), kommer vi att skicka information om andra produkter och tjänster till dig. Dessa e-post- och mobilmeddelanden (såsom sms och pushnotiser) ger dig information om erbjudanden, nya produkter och annat som vi tror kan intresserad dig eller Photobox kunder i allmänhet. Du kan ändra dina inställningar i ”Mitt konto” på webbplatsen eller genom att använda länken som skickas i ett e-postmeddelande och du kan när som helst välja att inte ta emot sms genom att sms:a STOP till numret som visas i sms:et och du kan sluta få pushnotiser genom att stänga av funktionen för pushnotiser på din mobila enhet.

Vi använder oss av marknadsförings- och reklamföretag för att visa produkter som kan intressera dig medan du surfar på Internet. Detta är baserat på antingen dina marknadsföringspreferenser, eller ditt godkännande av cookies på vår hemsida.

Vi kommer att skicka meddelanden i direkt anslutning till dina beställningar och inköp hos Photobox (till exempel e-postmeddelanden för bekräftelse av beställningar och försändelser) och e-postmeddelanden som aviserar ändringar i våra användarvillkor eller i de principer vi tillämpar i våra användarvillkor. Vi kommer även att skicka e-postmeddelanden i marknadsundersökningsyfte för att försäkra oss om att du är nöjd med vår tjänst.

Vi kan även skicka e-postmeddelanden för att påminna om krediter på väg att löpa ut, fotografier du inte har använt, föremål du har lämnat i kundvagnen eller efter ett köp. Du kan välja att inte ta emot sådana e-postmeddelanden genom att använda den bifogade länken.

Vi kan även skicka meddelanden med post som innehåller information om erbjudanden, nya produkter och annat vi tror kan intresserad dig eller Photobox kunder i allmänhet. Du kan informera oss om dina preferenser avseende våra postförsändelser här: http://bit.ly/photobox_dm.

Internationella överföringar

Vi kan komma att överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till personuppgiftsbiträden i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt till andra företag i Photobox-gruppen i samband med de syften som anges ovan. Observera att länder utanför EES eventuellt inte erbjuder samma dataskyddsnivå som i Storbritannien. Vi kräver dock att tredje part-personuppgiftsbiträden hanterar dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Eventuella överföringar utförs i enlighet med de standarder som utarbetats av EU-kommissionen och/eller enligt beslut av Europeiska gemenskapernas domstol.

Lagring av uppgifter

Om du inte har loggat in på ditt konto på 3 år, kommer dina personliga uppgifter och de foton du överfört tas bort. Vi sparar en liten mängd uppgifter för skatt-, anti-bedrägeri- och andra syften i enlighet med vår datalagring policy.

Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (förkortat GDPR) kan du utöva ett antal rättigheter över dina uppgifter. Dina rättigheter är:

 • Rätten att kostnadsfritt få en kopia på dina uppgifter (begäran om registerutdrag)
 • Rätten att få vissa uppgifter i elektroniskt format som kan lämnas till en annan leverantör/användare (begäran om förflyttning, portability request)
 • Rätten att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätten att be oss sluta behandla eller motsätta dig behandling under vissa omständigheter
 • Rätten att under vissa omständigheter be oss radera uppgifter
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke när detta utgör den rättsliga grunden för vår behandling

För att diskutera dessa rättigheter, vänligen kontakta kundtjänst.

Photobox har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas via, e-post, eller vanligt brev skickat till vårt huvudkontor.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål till dataskyddsregulatorn (Data Protection regulator). I vårt fall är det informationskommissionärens kontor (Information Commissioner's’ Office) i Storbritannien. Upplysningar om hur du kontaktar dem finns på ICO.org.uk.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan då och då ha länkar till tredje parts webbplatser. Om du klickar på en länk till någon av dessa webbplatser observera att dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och vi tar inget ansvar för dessa webbplatser eller deras policyer.

Säkerhet

Vi vidtar betydande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi anser att de åtgärder som vidtagits på vår webbplats minskar sannolikheten för säkerhetsproblem på en nivå som är lämplig för den typ av uppgifter det gäller.

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att skydda vår användardatabas och åtkomst till denna databas är begränsad internt. Vi kan dock alla bidra till att vara säkra och trygga på nätet:

 • försäkra dig om att ingen annan använder Photobox genom ditt konto,
 • logga ut eller avsluta sessionen när du inte använder ditt Photobox-konto,
 • håll ditt lösenord och andra åtkomstuppgifter hemliga,
 • använda olika lösenord för olika tjänster som du använder på nätet,
 • försäkra dig om att du använder den senaste versionen av din programvara.

Bedrägliga e-postmeddelanden

Vi kommer aldrig att via e-post eller mobilmeddelanden be dig bekräfta uppgifter rörande ditt konto eller betalningsmetod. Om du mottar sådana meddelanden, svara inte på dem.

Uppdateringar av detta meddelande

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 18e december 2019. Vänligen kontrollera regelbundet och håll dig informerad om ändringar i detta meddelande.

Kontakta oss

Klicka här om du önskar kontakta oss angående någon aspekt av detta integritetsmeddelande.

Cookies

Information om vår användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare av vår webbplats. Det hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du är inne på vår webbplats och ger oss även möjlighet att förbättra vår webbplats. Genom att besöka eller använda denna webbplats med din webbläsare inställd på att tillåta cookies samtycker du till att vi använder cookies för de ändamål som beskrivs nedan.

En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som vi sparar i din webbläsare eller på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

För att kunna använda Photobox.se fullt ut och dra fördel av vissa personligt anpassade funktioner måste din dator, läsplatta eller mobiltelefon vara inställda på att tillåta cookies. Photobox.se:s webbplats (i likhet med många andra webbplatser för handel) fungerar inte om cookies blockeras.

Listan nedan redogör för de cookies som används på Photobox.se. Vi beskriver vem som sätter dessa cookies och i vilket syfte.

Kategori

Funktionalitet

Parter

Photobox.se

Syfte

Photobox.se använder dessa cookies för att möjliggöra vissa grundläggande funktioner i syfte att erbjuda en personanpassad upplevelse när du surfar, skapar och handlar på vår webbplats. Till exempel kommer de ihåg dina inloggningsuppgifter, vilka produkter du har lagt i kundvagnen och dina språkinställningar. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies används endast i detta syfte och delas eller säljs aldrig till tredje part.


Kategori

Strikt nödvändigt

Parter

Photobox.se

Syfte

Dessa cookies är nödvändiga då det möjliggör att du kan flytta omkring på och använda funktionerna på en webbplats, såsom att gå till checkout. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies används endast i detta syfte och delas eller säljs aldrig till tredje part.


Kategori

Statistik/prestanda

Parter

Google Analytics, Google Firebase, Qlikview, Eulerian

Syfte

Google Analytic, Google Firebase, QlikView samt Eulerian använder cookies för att samla in uppgifter som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används och för att bevaka eventuella problem som användare kan råka ut för. Vi använder dessa uppgifter för att identifiera hur och var vi kan förbättra användarupplevelsen. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies är anonyma, dessa tredje parter samlar inte in specifika kunduppgifter och delar dem aldrig med andra tredje parter.


Kategori

Statistik/prestanda

Parter

ABTasty & Crazy Egg

Syfte

Photobox.se arbetar med tredje parterna ABtasty & Crazy Egg för att pröva och finna optimala innehåll och upplevelser för våra kunder. De cookies de använder gör det möjligt för oss att identifiera vilka upplevelser besökare har tagit del av och hur innehållet fungerade för besökaren, vilket säkerställer att framtida upplevelser kan förbättras ytterligare. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies är anonyma, de samlar inte in specifika kunduppgifter och de delas aldrig med andra tredje parter.


Kategori

Målinriktad annonsering

Parter

Quantcast & Rocket Fuel

Syfte

Photobox.se arbetar med tredjepartsföretagen Quantcast & Rocketfuel för att visa bannerannonsering på andra utvalda webbplatser. Dessa cookies hjälper oss även att bevaka och förbättra effektiviteten av vår bannerannonsering och att förfina målinriktade kampanjer i syfte att visa varje enskild individ det mest relevanta innehållet. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies är anonyma, dessa tredje parter samlar inte in specifika kunduppgifter och delar dem aldrig med andra tredje parter.


Kategori

Målinriktad annonsering

Parter

Facebook, Google Adwords, Bing, Marin 

Syfte

Google Adwords, Bing, Madmetrics, Facebook & Marin använder cookies för att spåra vår egen betalda annonsering. Informationen som samlats in via dessa cookies använder vi för att kunna avgöra var på nätet våra annonser kommer att vara mest effektiva. Varje enskild annonsör använder sina egna spårningscookies och uppgifterna som samlas in är inte konfidentiella eller utbytbara.


Kategori

Målinriktad annonsering

Parter

Awin

Syfte

Vår tredjepartspartner Awin använder cookies i syfte att Photobox.se ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser avseende betalningar till dem när de förmedlar en ny kund till Photobox.se. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies är anonyma, dessa tredje parter samlar inte in specifika kunduppgifter och delar dem aldrig med andra tredje parter.


Kategori

Målinriktad annonsering

Parter

Criteo

Syfte

Photobox.se arbetar med tredjepartsföretaget Criteo i syfte att visa bannerannonser på andra utvalda webbplatser baserade på redan besökta webbplatser på photobox.se. Dessa cookies hjälper oss även att bevaka och förbättra effektiviteten av vår bannerannonsering och att förädla målinriktningen med dessa kampanjer så vi visar det mest relevanta innehållet för varje enskild individ. Uppgifter som samlas in genom dessa cookies är anonyma, dessa tredje parter samlar inte in specifika kunduppgifter och delar dem aldrig med andra tredje parter.


Hantera Cookies

Du kan närsomhelst blockera cookies genom att inaktivera den inställning i din webbläsare som tillåter användandet av cookies. Det är viktigt att notera att om du använder dig av en inställning i din webbläsare som blockerar alla cookies (väsentliga cookies inkluderade), är det möjligt att du inte längre får tillgång till alla funktioner på sajten.

Så här gör du:

Google Chrome

 • Välj Inställningar och klicka på 'Visa avancerade inställningar'.
 • Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 • I avsnittet Cookies kan du ändra inställningarna för cookies. Du kan även ta bort de cookies som du redan har lagrade.

Mozilla Firefox

 • Klicka på Verktyg-menyn och välj Inställningar… (MAC användare, gå till menyn och klicka sedan på "egenskaper"
 • Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 • Markera rutan för Tillåt att webbplatser lagrar kakor för att tillåta kakor, och avmarkera rutan om du vill blockera alla kakor.

Internet Explorer 6+

 • Klicka på Internet-alternativ på Verktyg-menyn i Internet Explorer och sedan på fliken Säkerhet.
 • Klicka på önskad webbinnehållszon och sedan på Anpassad nivå.
 • Klicka på önskade alternativ under Cookies, på OK och sedan på OK igen.

Safari 

 • Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Säkerhet. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)
 • Under ”Acceptera cookies” anger du om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser. Om du vill veta vad alternativen innebär klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken).
 • Om du vill se mer information om de cookies som finns sparade i din dator klickar du på Visa cookies.

Övriga webbläsare

För information om hur du hanterar cookies via övriga webbläsare, vänligen se din användarhandbok eller sök efter online-hjälp.

Vad händer om jag avaktiverar cookies?

Det beror på vilka cookies du avaktiverar, men vår webbplats kommer vanligen inte att fungera ordentligt om cookies stängs av. Observera framför allt att du kan bli förhindrad att göra inköp av produkter om cookies avaktiveras.


Senast uppdaterad: 18.12.2019

10 % rabatt din första beställning

när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev!

Din e-postadress

Genom att fortsätta godkänner du de allmänna villkoren och har även läst integritetspolicyn. Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.

Gå med i vår community

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Säker betalning

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa
 • Klarna

Våra varumärken

 • Photobox
 • Hofmann
 • PosterXXL

Certifieringar

 • Trygg e-handel

© Photobox 2022, registrerat säte är Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrike.
Obs! Detta är vårt registrerade säte. Adressen ska inte användas för returer eller frågor till kundtjänst.
Användarvillkor och integritetspolicy uppdaterade med verkan från den 25 maj 2018. v3.1